MENU

Bursa’nın en büyük dördüncü şirketi CLK Uludağ Elektrik oldu

Bursa’nın en büyük dördüncü şirketi CLK Uludağ Elektrik oldu

CLK Uludağ Elektrik, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan “İlk 250 Büyük Firma” araştırmasında dördüncü sırada yer aldı.


Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından şirketlerin 2015 yılı verilerine dayandırılarak hazırlanan ‘Bursa İlk250 Büyük Firma Araştırması’nın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. CLK Uludağ Elektrik’in dördüncü sırada yeraldığı araştırma ile ilgili olarak BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa için önemli bir veri kaynağıoluşturduğunu dile getirerek “İlk 250 Büyük Firma Araştırması, kent ekonomisi ve firmalarımızın gelişimi ile ilgiliönemli bulgular ve sonuçlar ortaya koyuyor” dedi.

Aytac: Ülkemize katkı sunmaktan onur duyuyoruz

CLK Uludağ Elektrik, BTSO tarafından 2015 yılına ait açıklanan verilere göre 2,92 milyar TL ciro ile ‘Bursa İlk 250Büyük Firma Araştırması’nda dördüncü sırada yer aldı. CLK Uludağ Elektrik’in performansı ile ilgilideğerlendirmelerde bulunan CLK Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, sonuçtan büyük memnuniyetduyduklarını; 2013 yılında gerçekleşen dağıtım ve perakende şirketlerinin ayrışması ile geldikleri görevdegerçekleştirdikleri yatırımlar, müşteri memnuniyeti maksimizasyonu, sağladıkları verimlilik, yenilikçi ürünler veindirim kampanyaları ile enerji sektörüne yeni bir heyecan ve bakış açısı kazandırdıklarını belirtti. Yıllık 3 bin 600kWh elektrik tüketen serbest tüketicilere 300 milyon TL indirim sağlayarak konut sektörüne; sanayiciye, esnafave tarıma destek olduklarını ve yakalanan başarının tesadüfi olmadığını belirten Aytac, “Ürettiğimiz katma değerile Bursa’mıza ve daha da ötesi Türkiye’mize katkı sunmaktan onur duyuyoruz. Önümüzdeki yıllarda CLK UludağElektrik ile ilgili yeni ürünler ve yatırımlar ile hizmet çıtasını yükseltmeye devam edeceğiz” dedi.

Bursa ve ilçelerindeki şirketleri kapsayan “İlk 250 Büyük Firma” araştırması, 1997 yılından beri düzenli olarakgerçekleştiriliyor. Firmaların 2015 yılı içinde yaptıkları net iç ve dış satış tutarları esas alınarak oluşturulansıralamada ayrıca firmaların katma değerleri, öz sermaye tutarları, net aktifleri, vergi öncesi karları, ihracatları,personel sayıları ve üretimden satışları da kendi aralarında sıralamaya tabi tutuluyor.

GÜNCEL HABERLER