MENU

Politikalarımız

Yönetim Sistemi Politikası

Limak Uludağ Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi, perakende elektrik satış, pazarlama ve müşteri ilişkilerinin yönetiminde;

Hizmet kalitesinin sürdürülebilirliğini esas alarak,

 • Stratejik yönelim esaslı olmayı,

 • Hizmetten faydalanan toplum, paydaş, yararlanıcı ve çalışanların beklentilerinin ötesine odaklanmayı,

 • Katılımcı yönetim modeli ile sürdürülebilir gelişimi izlenebilir kılmayı,

 • Yasal ödevlerimize bağlı kalarak, bağımsız ve etik şartlarla ortak akıl eksenli etkin kararlar almayı,

 • Etik ve davranış ilkelerine göre, süreçsel gelişimi sürdürülebilir kılmayı,

 • Paydaş memnuniyetini ve sadakatini kurumsallaşmanın temel taşı halinde muhafaza etmeyi taahhüt eder.

Müşteri Şikayet Yönetimi Politikası

Limak Uludağ Elektrik Perakende Satış A.Ş. Perakende elektrik satış, pazarlama ve müşteri ilişkilerinin yönetiminde;

Hizmet kalitesinin sürdürülebilirliğini esas alarak,

 • Yasal ödevlerimiz ve tüketici hak hukukuna tam bağlı kalarak, ifade edilen davranış kodlarına göre hareket etmeyi, buna bağlı olarak şikayetlerin izlenebilirliğini, incelenmesini ve çözümünü etkin ve verimli bir şekilde sunmayı sağlamayı,

 • Süreçsel gelişimi desteklemek açısından, paydaş, tüketici, çalışan, kamu ve iş süreçlerine uygunluğu sürdürülebilir kılmayı,

 • Potansiyel ve Spesifik şikayetler dahil olmak üzere, iç bünyede şikayete konu olacak durumlarda kaynakların etkin kullanılması ve raporlanabilirliğini sağlamayı,

 • Hizmetlerimizden faydalanan tüm paydaşların ulaşılabilirliği için ücretsiz, hızlı bilişim alt yapısı ile desteklenen yapıyı izlenebilir kılmayı,

 • Gizlilik esaslı konularda, kişisel verilerin korunmasını sağlamayı taahhüt eder.

Bilgi Güvenliği Politikası

Limak Uludağ Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi, perakende elektrik satış, pazarlama ve müşteri ilişkilerinin yönetiminde;

Hizmet kalitesinin sürdürülebilirliğini esas alarak,

 • Bilginin doğru işlenmesinden, raporlanması ve sonrasındaki kaynak olarak kullanılmasına kadar olan tüm süreçlerde, doğruluk, ölçülebilme ve her türlü kaybı ortadan kaldırmaya dayalı olarak bilgiyi sürdürülebilir kılmayı;

 • Tüm veri, bilişim alt yapısının entegre ve birbiri ile uyumlu olarak varlıklara dağıtımını ve konfigürasyonunu izlenebilir kılmayı;

 • Veri güvenliği açısından erişim kaynaklarının kritikliğini, güvenlik açıklarını ve ihlallerini ortadan kaldırıcı koordine süreçlerini geliştirmeyi;

 • Bilgi, belge ve verilerin kurtarılması ve yeniden kullanımını sürekli olarak erişebilir olarak muhafaza etmeyi taahhüt eder.